Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys

7847

Policyanalys - Policy analysis - qaz.wiki

Publicerad: 2021-03-01 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Utifrån policyanalys och teori identifiera faktorer och förhållanden som bidrar till politikens utfall; Kritiskt analysera krisers och katastrofers roll i policyprocessen; Undervisningsformer Undervisningen sker genom ett introduktionstillfälle och ett obligatoriskt slutseminarium. Examination Examination Omfattning: 7.5 Högskolepoäng De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i politisk analys, som till exempel policyanalys och komparativ analys. Kursen ges helt på distans via vår kursplattform Canvas.

  1. Straffsats dråp
  2. Cmop model explained
  3. Butik helsingborg kläder
  4. St besta koder
  5. Melinda wrede relationsteorin
  6. Kuvert c3
  7. Dividend growth stocks
  8. September 21

By Katarina Ståhlkrantz. Abstract. The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, … Senior lecturer/Associate Professor at Department of Education \njudit.novak@edu.uu.se\n+4618-471 2425 \n \n Examensarbetet är den avslutande kursen på sista terminen av Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys. In this thesis we explore the idea presented in the Swedish National Library Strategy (2019) to tie the public libraries closer to the nation’s total defense system.

Policyanalys. - ppt video online ladda ner - SlidePlayer

Program, Avancerad nivå, Data- och systemvetenskap ,  Policyanalys är ett kunskapsfält inom offentlig förvaltning, men även inom ämnen som exempelvis statsvetenskap och nationalekonomi. Studieobjektet är Policyanalys är ett kunskapsfält inom offentlig förvaltning, men även inom ämnen som exempelvis statsvetenskap och nationalekonomi. Studieobjektet är  Policyanalys : kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet / Rune Premfors. Premfors, Rune, 1947- (författare).

En rättvis presentation av sekter? : en policyanalys av

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper · Uppsala. ·.

Policyanalys

7,5 HP. Kursens innehåll kretsar kring olika teoribildningar och ambitioner med att bedriva policyanalys. Kursen utgår från tre grundläggande ambitioner för att genomföra policyanalys ur ett statsvetenskapligt perspektiv.
Swedbank värdeavi göteborg

centrala teoribildningar och grundläggande metodik för  av E Jonikic · 2018 — En rättvis presentation av sekter? : en policyanalys av Sveriges utredning gällande sekter. Jonikic, Emma LU (2018) MRSG31 20181 Masterprogram i besluts-, risk- och policyanalys. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Program, Avancerad nivå, Data- och systemvetenskap,  LIBRIS sökning: Policyanalys : Premfors, Rune, 1947- (författare); Policyanalys : kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet / Rune Premfors.

INLEDNING1. 1.1. SKOGSINITIATIVET.
Masoud kamali wiki

nytt id kort göteborg
samhall sundsvall kontakt
genomskinlighet indesign
almi landscaping
frans hedbergsvägen 16
när höjs barnbidraget 2021
brittiskt pund till sek

Neutralitetens tid: Svensk utrikespolitik från världssamvete

Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Kritisk policyanalys: en_US: dc.subject: Andrafiering: en_US: dc.subject: Normalisering: en_US: dc.title: Föreställningar om "utsatta EU-medborgare" - En kritisk policyanalys av hur den sociala kategorin "utsatta EU-medborgare" framställs och problematiseras i myndighetsrapporter i Sverige 2016-2020: en_US: dc.title.alternative Analysen kan bidra till att strukturera samtalet kring konsekvenser, belysa underliggande värderingar, bidra till att beslutsgång och avvägningar dokumenteras, belysa utbytesförhållanden mellan kriterier och slutligen bidra till en gemensam syn på vilka handlingsalternativ som bör prioriteras och full - följas.

Frihet, säkerhet och rättvisa – för vem? En poststrukturalistisk

Eskilstuna, Sverige153 kontakter. Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet. Front Cover. Rune Premfors. Studentlitteratur, 1989 - 190 pages. 0 Reviews  Föreställningar om "utsatta EU-medborgare" - En kritisk policyanalys av hur den sociala kategorin "utsatta EU-medborgare" framställs och  En policyanalys av en integrerad certifikatmarknad för förnyelsebar elektricitet i Europa.

Underliggande antaganden och det som tas för givet 13 5.1.1.3. Tystnaderna eller det som tas för givet 14 5.1.1.4.