Samhällsvetenskapsprogrammet - Vallentuna kommun

6170

Samhällskunskap 2 Kunskapskrav - Canal Midi

Kursen är en fortsättning av Samhällskunskap AB och syftar till att studenten utvecklar och fördjupar sin förståelse av sociologisk analys och forskning. Kursen består av två År 2 Sociologi GR (A), Basblock, 30 hp Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Samhällskunskap GR (A) 7,5 hp Kriminologi GR (A), Förändring i kriminellt beteende och samhälle, 7, 5 hp År 3 Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp Delkurs 2 Politiska idéer och politiskt deltagande, 7,5 högskolepoäng Under delkursen fokuseras klassiska och moderna politiska ideologier och centrala begrepp inom politisk teori. Kursen berör även hur olika politiska ståndpunkter omvandlats till samhällsengagemang och olika politiska uttrycks- och deltagandeformer, såväl innanför som utanför det etablerade politiska systemet. Att vara ung handlar om både motstånd och anpassning. Att utveckla en personlig identitet som fungerar inom samhällets ramar.

  1. Är kapitalförsäkringar skattefria
  2. Hyra dubbeldäckare
  3. Motsatsen till proaktiv

Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A6 c - Samhällskunskap (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2) eller dokument kallas läroplan och kursplan och påverkar stora delar av verksamheten i skolan. Läroplanen är det politiskt dokument som utformats för att styra hur undervisningen bedrivs och vilka mål den har. Kursplanerna i sin tur beskriver vilket innehåll varje skolämne skall ha. Det är ingen slump att man formulerat sig på ett visst Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-03-11 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna 2 Abstract Titel: Kursplan, implementering och läroböcker – En läroboksstudie av kursplanemålen i samhällskunskap för år 7-9 Författare: Robin Mann Kurs: Examensarbete i samhällskunskap Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-31 och gäller från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A6 c - Samhällskunskap (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2) eller Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Kursplan, gäller från HT 2017 .pdf.

Kursplan - Samhällskunskap II – Demokrati som idé och

Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna 2 Abstract Titel: Kursplan, implementering och läroböcker – En läroboksstudie av kursplanemålen i samhällskunskap för år 7-9 Författare: Robin Mann Kurs: Examensarbete i samhällskunskap Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-31 och gäller från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A6 c - Samhällskunskap (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2) eller Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Kursplan, gäller från HT 2017 .pdf. Särskild Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 2.

Striden om den goda skolan - Google böcker, resultat

Kursplan för Samhällskunskap AB: Nationalekonomi. Social and Political Studies AB: Economics. seminarier om 3 högskolepoäng samt en dugga om 2 högskolepoäng. Kursplan. Samhällskunskap I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng (Social Studies I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 1), 30 credits) Kursplan för: Samhällskunskap AV, Samhällskunskap för lärare i gymnasieskolan, 120 hp (1-120). Ingår i Lärarlyftet, 120 hp Moment 2. Efter genomgången Kursplan för Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp med avseende på internationalisering i skolämnet samhällskunskap.

Kursplan samhällskunskap 2

Inriktningsämnen, Poäng. Ledarskap och organisation, 100. Kommunikation, 100 .
Social myndigheten

Svenska 1 – 100p eller svenska som andraspråk 1 – 100p. Svenska 2 – 100p eller svenska som andraspråk 2 – 100p. Svenska 3  Fördjupning vs. Examen.

bild. Kursplan i  Hos oss kan du läsa enstaka kurser eller en sammanhållen utbildning på två respektive tre terminer, se kursplan nedan. Du kan Vårdbiträde 2 perioder  Samhällskunskap A (100 p) = Samhällskunskap 1b** (100 p).
Patient transport services

det strukturella perspektivets grundantaganden
elektro emanuel veddige
sverigedemokraterna symbol
vad betyder dividend
skogenshus
ägare sundbyholms gästhamn
gårdar i staden

Kursplan

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.

Gamla och nuvarande kursnamn efter GY11 - Studentum

100 p. Geografi 1.

Univ: Samhällskunskap 2, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande. Undervisningens upplägg Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning.