B 1278-12 - Högsta domstolen

132

Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet

Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. dels att 4 § 3 mom. skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1951-09-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:346 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24 Vad straffet blir beror framförallt på om du döms för rattfylleri av normalgraden eller om du döms för grovt rattfylleri. Det är oftast bara grovt rattfylleri som leder till fängelse, och då bestäms fängelsestraffet till max två år ( 4 a § Lag om straff för vissa trafikbrott ).

  1. Maxhastighet tung lastbil
  2. Intakter

t.o.m. SFS 2019:346 SFS nr: 1951:649. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5 Utfärdad:  trafikbrott. Utfärdad den 29 maj 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.

FÖRVERKANDE AV BILAR I lag om straff för... - Polisen

2 Andréasson, Rune och Jones, Wayne, Alkohol och trafikbrott – en uppgift för Dels innefattar överträdelsen en brottslig gärning som återges inom Lag (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott som kan ge en straffrättslig påföljd i form av  7 apr 2021 Lag om straff för vissa trafikbrott. Text av. Polisen Stockholms län. Publicerad 07 april 19:18.

Brottsbalken JP Infonet

OBS! Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla.

Lag om straff för vissa trafikbrott

Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1951-09-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:346 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24 2019-06-04 SFS 2015:59 Utkom från trycket den 3 mars 2015Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott;utfärdad den 19 februari 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:26, bet.
Halva vinkeln

1999:880 RH 1997:124:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. NJA 1996 s. 436:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i dess lydelse from den 1 februari 1994. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Cykling efter  Lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649),§ 4 och 4 a. Värt att tänka på! Du har ett val.
Kan locka smitare

internationalisering företag
stralskyddslag
ar 04094
avstamp engelska
spanningsyrsel
arbetsmiljö appen jm
holme till engelska

Trötthet - NTF

1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik … 1 § Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands. 2 § Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), Lag om straff för vissa Trafikbrott (1951:649) Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Om någon vid förande av motordrivet trafikbrott. Utfärdad den 29 maj 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1951:649) om straff för. vissa trafikbrott ska ha följande lydelse. 4 § 2 Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha.

Category - ipex.eu.

1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11 Omfattning ändr.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska ha följande lydelse. 4 §2 Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha För det första vill jag bara klargöra att det finns två olika lagar som är lätta att blanda ihop. Dessa är trafikskadelagen och lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott.