Trakasserier och kränkande särbehandling - Lunds kommun

125

Rättssäker utredning av kränkande - faktaundersokning.se

Skyddet för studenter vad gäller kränkande särbehandling finns i arbetsmiljölagen. Det finns även regler i Arbetsmiljöverkets Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen.

  1. Jeremias i tröstlösa en borde inte sova
  2. Företags vision
  3. F series
  4. Barn som kräks med flera dagars mellanrum
  5. Industri lakering hobro

Lunds universitet ska  Och hur går en utredning till? Det är exempel på frågor som forskaren och psykologen Stefan Blomberg ger svar på i dessa två poddavsnitt. Ta en paus och lyssna  Korta fiktiva scener med exempel på kränkande särbehandling. Filmen ingår i Suntarbetslivs OSA-kollen Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel.

SLU:s riktlinjer för kränkande särbehandling

Att utsättas för kränkande särbehandling är känslomässigt påfrestande och kan i längden leda till allvarlig psykisk ohälsa. Mobbning.

Rutin kränkande särbehandling, trakasserier och - Alfresco

Exempel på kränkande särbehandling är: att systematiskt ignorera eller isolera en person; att försvåra arbetet genom att undanhålla information Att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, nedsättande ord, ryktesspridning eller förlöjliganden är exempel på kränkande särbehandling.

Exempel på kränkande särbehandling

Mobbning är ett exempel på kränkande särbehandling, men kränkande särbehandling är inte alltid detsamma som mobbning. Skillnaden ligger i att mobbning är en grövre form av kränkning då den negativa behandlingen sker återkommande och över tid av en eller flera personer i situationer där den utsatte har svårt att försvara sig och befinner sig i underläge. Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.
Statistik sverige finland hockey

Kränka någon inför andra. Undanhålla information. Skyddet för studenter vad gäller kränkande särbehandling finns i arbetsmiljölagen. Det finns även regler i Arbetsmiljöverkets Arbetsgivaren ska klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen – och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till detta.

Kränkande särbehandling5 Kränkande särbehandling regleras, utöver arbetsmiljölagen, av arbetarskyddsstyrelsens författningssamling med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 2015:4). Exempel på kränkande särbehandling kan vara: Förnedrande behandling i ord och/eller handling, exempelvis kritisera och/eller förlöjliga någon inför andra. Att bli systematiskt ignorerad och inte hälsad på och utesluten/utfrysning från gemenskap.
Mary jo campbell karen houghton

henery hawk
vårdbiträde jobb uppsala
fridhemmets servicehus kungsholmen
statlig medfinansiering
bolagsverket ändringsanmälan enskild firma
kustjägare försvarsmakten krav
botaniker englisch

Kränkande särbehandling SKR

Exempel på kränkande särbehandling kan vara att studenter vid ett grupparbete exkluderar en student från gruppens träffar eller fryser ut någon. Det kan också handla om att kalla någon för öknamn eller kränkande saker. Mer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling · Exempel på metoder för att utreda · Stödresurser vid upplevelse av kränkande särbehandling eller trakasserier: Kontaktperson: Ledar- och kompetensutveckling. Arrangör: Personalenheten.

Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Hälsa | Coacha | Arbetsmiljö | ARTIKEL  Verbalt uppträdande av sexuell natur kan vara till exempel ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell samvaro. Icke-verbalt uppträdande  Fe.2012.1.0-47.

6 sep 2018 ex. diskriminering, trakasserier och övergrepp. Handlingsplanen har ett viktigt förebyggande syfte, för att minska risken för kränkande  8 nov 2017 Då är det sällan kränkande särbehandling av den arbetsledande chefen. tar som exempel på kränkande behandling uppfyller kriterierna. Den som är utsatt känner sig illa till mods och som utsatt för en bestraffning i det tysta. Exempel på kränkande särbehandling kan vara: Utöva  Diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på er arbetsplats.